Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Lift UP AS er en ledende leverandør av systemer for oppsamling og håndtering av dødfisk fra merder i oppdrettsanlegg, samt relatert teknologi. Vi har en sterk merkevare innen næringen og er representert i alle land der det drives merdbasert oppdrett. Vårt hovedkontor og produksjonsanlegg ligger i Eikelandsosen ca 1 time fra Bergen.