Sentralanlegg

Sentralpumpingssystem er betegnelsen på et flytende rørsystem som helautomatiserer fjerning av dødfisk. Fisken pumpes fra bunnen av merden og sendes gjennom et flytende rørsystem frem til flåte for avsiling, kverning og deponering i ensilasjetank.

Fordeler med sentralpumping er:

  • Effektiv oppsamling og transport av dødfisk i lukket system
  • Gjør dødfiskhåndtering mindre arbeidskrevende og ubehagelig
  • Lar deg fjerne dødfisk selv i dårlig vær
  • Ikke nødvendig å sende båt fra merd til merd for å hente dødfisk
  • Én mann kan fjerne dødfisk hver dag, direkte fra flåten
  • Gir tryggere arbeidsdag for røkter, reduserer risiko og fjerner mange tunge løft
  • Prosessen kan automatiseres ved bruk av styreskap og tidsstyring
  • Økt biologisk sikkerhet ved fjerning av dødfisk og avløpsvann
  • Gir bedre eksternt miljøinntrykk, reduserer lukt og annen ytre miljøpåvirkning
  • Fremtidsrettet og miljøvennlig

Sentralpumpe systemet består av et eller to hovedrør (avhengig av om anlegget har merdene fortøyd i én rekke eller to rekker parallelt) fra silkassen på flåten og ut til merdene. Pumpeavstand kan variere fra 30 til 600 m alt etter merdplassering.

Referanser

Blom Fiskeoppdrett

Eide Fjordbruk

Bremnes Seashore

Marine Harvest