Våre referanser

Norge:
AL Norsjø
Alsaker Fjordbruk
Bolaks
Bolstad Bruk
Bremnes Seashore
Brilliant
Eide Fjordbruk
Engesund Fiskeoppdrett
Erfjord Stamfisk
Erko Seafood
Ewos Innovation
Firda Sjøfarmer
Fjellberg Fjordbruk
Fjord drift
Fjordbruk Service AS
Flokenes Fiskefarm
Fremskridt
Fylkesnes Fisk
Fyllingsnes Fisk
Grieg Seafood
Havbrukstasjonen i Tromsø
Helgeland Harbruksstasjon
Karstensen Fiskeoppdrett
Kobbevik Furuholmen
Langøylaks
Lerøy Vest
Lingalaks
Marine Harvest Norway
Marø Havbruk
Marøy Salmon
Matre Havbruksstasjon
Me Laks
MidtNorsk Havbruk

Norge:
Nordlaks
Nordsjø Fjordbruk
NRS Feøy
Nye Veststar
Osland Havbruk
Quatro Laks
Quatro Laks
Rauma
Rogaland Fjordbruk
Rørvær Fjordbruk
Salmar
Salmar Nord
Sjøtroll
Sjøtroll
Skjærgårdsfisk
Steinvik Fiskefarm
Sunnhordaland Fjordbruk
Toftøy Fjordbruk
Tombre Fiskeanlegg
Troland Lakseoppdrett

Skottland:
Dawnfresh
Grieg Scotland
Kames Fish Farming
Loch Duart Salmon
Marine Harvest Scotland
Scottish Salmon Company
Scottish Sea Farms

Island:
Arctic Fish
Fjarðalax

Irland:
Marine Harvest Ireland

Færøyene:
Bakkafrost
Faroe Farming
Hiddenfjord
Marine Harvest Faroes

Kanada:
Cermaq Canada
Creative Salmon
Grieg Canada
Marine Harvest Canada

Malaysia:
Trapia Malaysia

Australia:
Huon Aquaculture

New Zealand:
NZ King Salmon Co.

Chile:
AquaChile
Aguas Claras
Patagonia
Camanchaca Chile
Salmones Aisen Chile
Salmones Friosur Chile
Salmones Humbolt Chile
Providencia Chile
FishFarming Chile
Ventisqueros Chile
Aqua Chile Chile
AguasClaras Chile
Patagonia Chile