Løfteballong

Lift Up har utviklet et nytt sikkert system for montering og fjerning av Lift Up oppsamleren fra nota. Systemet består av en løfteballong, dobbel luftslange og et lite styrepanel for luft.

Ved bruk av løfteballong sikrer man at oppsamleren kan settes ned og fjernes fra senter av merd uten berøring av not og med løftekapasitet som tilsvarer vekten på din oppsamler.

Viser operatør som monterer sin Lift Up med løfteballong.

Viser luftstyring til ballong systemet.

Viser oppsamler på 800kg. klar for å settes ut med ballong.