Oppføringer av liftugfk

Forbedrer bærekraften med slamoppsamling fra åpne merder

For første gang i havbruksnæringens historie introduseres nå teknologi for oppsamling av slam i stor skala fra åpne merder for matfiskproduksjon. Lift Up startet utviklingen av sitt kombisystem helt tilbake i 2012, og kan nå i samarbeid med AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology tilby en helhetlig løsning for oppsamling med høy virkningsgrad, trygg mellomlagring og effektiv logistikk frem til biogassanlegg eller andre anvendelser.

Sentralanlegg til «Jostein Albert»

Lift Up er stolt over å ha levert et moderne sentralanlegg for fjerning av dødfisk til Nordlaks sin havfarm «Jostein Albert». Nordlaks sin nye havfarm er en del av deres satsing på bærekraftig utvikling av havbruksnæringen for å utnytte arealer som ikke er tilgjengelig for havbruk med dagens løsninger. Ved å plassere havfarmen i et […]

Lift Up Caps

Vi har lansert et nytt produkt som vi kaller Lift Up Caps. Capsen er tilpasset for modell L og XL. Produktet forbedrer suget langs platen på oppsamleren med opp til 50%. Lift Up Caps monteres som standard på alle nye oppsamlere og kan enkelt ettermonteres.

Lerøy Midt

I samarbeid med Lerøy Midt har vi utviklet «Støvsugerpumpen» som er et alternativ til fastmontert pumpe i merden og flyttes fra merd til merd i forbindelse med dødfiskfjerning. Dette er beregnet for anlegg som av forskjellige årsaker ikke vil ha permanent pumpe plassert i notposen.

Slamsamling i lukket merd

Vi starter i disse dager prosjekt med oppsamling og filtrering av slam fra postsmolt i lukket merd, hos AS Bolaks. Filteret er levert av Salsnes og sluttproduktet går til kompostering hos Lindum i Odda.

Vil gjøre GRAS av fiskeslam

To erfarne selskaper i havbruksnæringen, AS Bolaks og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker derfor om 6 utviklingstillatelser. Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere […]