Oppføringer av liftugfk

Lerøy Midt

I samarbeid med Lerøy Midt har vi utviklet “Støvsugerpumpen” som er et alternativ til fastmontert pumpe i merden og flyttes fra merd til merd i forbindelse med dødfiskfjerning. Dette er beregnet for anlegg som av forskjellige årsaker ikke vil ha permanent pumpe plassert i notposen.

Slamsamling i lukket merd

Vi starter i disse dager prosjekt med oppsamling og filtrering av slam fra postsmolt i lukket merd, hos AS Bolaks. Filteret er levert av Salsnes og sluttproduktet går til kompostering hos Lindum i Odda.

Vil gjøre GRAS av fiskeslam

To erfarne selskaper i havbruksnæringen, AS Bolaks og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker derfor om 6 utviklingstillatelser. Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere […]