Sentralanlegg til «Jostein Albert»

Lift Up er stolt over å ha levert et moderne sentralanlegg for fjerning av dødfisk til Nordlaks sin havfarm «Jostein Albert».

Kilde: https://www.nordlaks.no

Nordlaks sin nye havfarm er en del av deres satsing på bærekraftig utvikling av havbruksnæringen for å utnytte arealer som ikke er tilgjengelig for havbruk med dagens løsninger. Ved å plassere havfarmen i et område som har dypere vann og mer komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, gir det bedre fiskevelferd og miljøforhold (https://www.nordlaks.no/havfarm).

Det nye dødfiskanlegget styres inne fra flåten og pumper dødfisk fra hver enkelt merd, gjennom rør, og inn til flåten for filtrering og kverning. Anlegget styres enkelt fra kontrollpanelet og kan gjøres enkelt selv i dårlig vær.

Les mer om havfarmen på Nordlaks sine sider.