Slamsamling i lukket merd

Vi starter i disse dager prosjekt med oppsamling og filtrering av slam fra postsmolt i lukket merd, hos AS Bolaks. Filteret er levert av Salsnes og sluttproduktet går til kompostering hos Lindum i Odda.