Lerøy Midt

I samarbeid med Lerøy Midt har vi utviklet «Støvsugerpumpen» som er et alternativ til fastmontert pumpe i merden og flyttes fra merd til merd i forbindelse med dødfiskfjerning. Dette er beregnet for anlegg som av forskjellige årsaker ikke vil ha permanent pumpe plassert i notposen.