For et trygt oppdrettsmiljø

Vår ekspertise

Dødfiskfjerning frå merdene

Pumpesystem for fjerning av dødfisk fra merdene ved bruk av trykkluft.

Silkasseløsninger

Forskjellige silkasseløsninger for separering av dødfisk på overflaten.

Biosikkerhet

Komplett konsept for håndtering og fjerning av dødfisk og avfall fra fiskeanlegg.

Hvorfor velge oss?

Erfaring

Liftup er den største leverandøren av dødfisksystemer til lakseoppdrett på verdensbasis.

Leverer og monterer

Vi kan levere, montere og gi våre kunder opplæring i bruk og vedlikehold av LiftUP systemer.

Stadig i utvikling

Vi jobber aktivt med forskning og utvikling, hvor vi samarbeider med
kunder og leverandører.

Lokal representant

Vi har lokale representanter i Skottland, Færøyene, Island, Canada og Chile.

Top